יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
" בית הספר מוביל את התלמידים להיות אזרחים תורמים לקהילה ונתרמים ממנה, חושף אותם למוסדות בקהילה ומאפשר להם להתנסות בסוגים שונים של מעורבות" מתוך: החזון הבית ספרי 100% מתלמידי התיכון יוצאים להתנסות בעבודה . 85% מבוגרי בית הספר משתלבים במעגל העבודה בתום הלימודים. השתלבותו של אדם בעבודה הינה מרכיב מרכזי בחייו. העבודה מהווה מקור ליצירת קשרים חברתיים, העצמה והערכה עצמית וכוללת היבטים חברתיים, כלכליים, רגשיים וקוגניטיביים. מטרות : חברתית- השתלבות בקהילה, בהתאם לנורמות של אדם בוגר עצמאי כלכלית- השתכרות עצמאית שתאפשר לבוגר להיות לנכס ולא לנטל רגשית קוגניטיבית- פיתוח אישיות עובדת: פיתוח כישורים הנדרשים לתעסוקה כמו אחריות, יחס לסמכות, התמדה וכו'
קרא עוד...
הכנה לחיים
בגרויות
חינוך תעסוקתי
מועצת תלמידים
טיול שנתי
תחומי דעת
"חיים ברשת"
התומרפדיה - המידע שלך ובשבילך
מגמות
מקבלים את השבת ב"התומר"
עיתון בית הספר
פסיכופדגוגיה
פדגוגיה
העצמה וצמיחה אישית
למידה בשעת חירום