יום ג', ד’ בניסן תשע”ח
דף הבית אודותינו מידע התומר טפסים יצירת קשר

תיק תלמיד.xlsx נספח ב.doc ועדת השמה - טופס נספח ב' טופס ועדת השמה - נספח ב.doc "פרופיל תלמיד בכישורי שפה" (קריאה וכתיבה): 1. כיתות - ד - ט פרופיל תלמיד- בשפה ובקריאה - תלת שנתי ד-ט.doc 2. כיתות - א - ג א-ג מעקב ופרופיל תלמיד בכישורי שפה וכתיבה.doc (מותאם גם לתל' נמוכים) טפסים תיק תל"א נהלי תיק תלא - יסודי תשעג.doc נהלי תיק תלא - חטב תשעג.doc פרטים אישיים + נוכחות אנשי צוות בישיבה.doc טופס - מוקדי כח ומוקדים לחיזוק.doc מטרות ויעדים - יסודי וחטב.doc .תוכנית עבודה קבוצת הכנה לחיים.doc תוכנית לימודים אישית.doc ריכוז החלטות תלא.doc תלא מקצועי.doc מערכת אישית.doc טופס מעקב ספרי לימוד . נהלי תיק מעבר-תיכון תשעג.doc ריכוז החלטות ישיבת תלא/כל הכיתות.doc פרטים אישיים /תכנית מעבר + נוכחות אנשי צוות בישיבה - לכיתות י' בלבד.doc מטרות חומש עד גיל 21 - לכיתות י' בלבד. מטרות תלא יעדים ומעקב - לכיתות י-יד.doc מוקדי כח ומוקדים לחיזוק לקראת ישיבת תלא - לכיתות יא-יד.doc פרטים אישיים - ימולא עי התלמיד - לכיתה י .doc תוכנית עבודה קבוצת הכנה לחיים טפסים - תוכניות לימודים מ ג מ ו ת תוכנית לימודים - רציונאל מגמה.doc לוח התקדמות תעסוקה- פרטני.doc לוח התקדמות תעסוקה- מיפוי קבוצתי.doc שיעור מקצועי תכנית לימודים כיתתית.doc מיפוי כללי בשפה ובמתמיטיקה- מורים מקצועיים .doc תלא מקצועי - תיק תלמיד.doc טופס תוכנית לימודים - ידע ומיומנויות.doc